ZOBACZ NASZE NOWE GRY W KATEGORII ZAGADKI
7 marca 2018
Marysia Dubis
Brak komentarzy


Gry skoncentrowane są na rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Zadaniem dziecka jest wskazanie przedmiotu na podstawie jego cechy podanej przez lektora. Zaczynamy od cech charakterystycznych danego przedmiotu, stopniując poziom trudności dochodzimy do tych mniej oczywistych. Zadaniem dziecka jest wskazanie właściwego obrazka.

W pięciu grach cechy przedmiotów i zjawisk pojawiają się w parach stanowiących swoje przeciwieństwa:


  • Ciepłe i zimne

  • Miękkie i twarde

  • Suche i mokre

  • Lekkie i ciężkie

  • Szybkie i wolne

Taka prezentacja treści pozwala na szybszą identyfikację cechy oraz wyrabia umiejętność wskazywania przeciwieństw.

Przykład: Co jest zimne?


Dwie ostatnie gry zatytułowane Co jest jakie są podsumowaniem wiedzy dotyczącej cech danych przedmiotów. Pytania o każdą z cech pojawiają się losowo, niekoniecznie w parach zestawionych jako przeciwieństwa.

Przykład: Co jest lekkie?


W obrębie wszystkich gier następuje gradacja poziomów trudności, poprzez zwiększanie liczby elementów różnicujących.

Przykład: Co jest suche?


Od kilku pytań o jedną cechę przechodzimy do pytań mieszanych, zwiększając poziom trudności. Taka konstrukcja zadań w obrębie gry, pozwala nabywać nową wiedzę dzieciom, u których występują braki w tym obszarze. Czasem cecha, o którą pytamy nie jest cechą pierwszorzędną, jaka przychodzi nam na myśl o danym przedmiocie. Zabieg ten jest celowy, tak aby uczyć dzieci wychodzenia poza schematyczne myślenie o przedmiotach, rozwijać ich umiejętności analitycznego myślenia o danym obiekcie – tłumaczą twórcy gier.